Medvetenhet

Hos oss på Rostfria Svetsmontage finns en stor miljömedvetenhet genom hela tillverkningsprocessen och en vilja att ta väl vara på våra resurser.  Att optimera användningen av våra råvaror är en viktig del vid varje produktionsplanering och under produktionens gång. Det spillmaterial som ändå uppstår återvinns enligt gällande regler inom transport- och miljöområdet. De tillfällen vi anlitar underleverantörer är vi noga med att de delar vårt synsätt, allt för att minimera miljöpåverkan.

DSC_2687_2
DSC_2498

Certifiering

Vi är certifierade enligt ISO 9001:2008 som är en standard som fokuserar på kundnytta och förbättringsarbete. För oss har förbättringsarbetet som certifieringen inneburit lett till positiv feedback från våra kunder, och vi känner att vi bättre kan möta deras krav och förväntningar.

Vi strävar alltid efter att bli bättre och ge våra kunder ett mervärde. Sedan början av 2014 är vi certifierade enligt den internationella svetsstandarden ISO 3834-2, vilket innebär omfattande kvalitetskrav. Vi har byggt på vårt produktionssystem och ökat granskningen av kvalitetskrav, kvalificering av svetsprocedurer, maskiner och personal, materialhantering och produktkontroll.

Ordning & reda

Många år i branschen har resulterat i stor kunskap och effektivitet. Vi har styrt upp interna system och flöden och formats av ständiga förbättringar. Genuint hantverk kombineras med moderna system och metoder. Lång erfarenhet av arbete med materialhantering, inköp och spårbarhet har lett till att vi undviker materialskador och sammanblandningar av material. Vi har flexibla svets- och montageverkstäder som kan anpassas för olika stora produkter, och jobbar systematiskt med att förbättra både arbetsmiljö och hantering och skydd av de produkter vi tillverkar.

DSC_2627