Stolt samarbete

Aqua Nobel

Period

2018

Plats

Mörarp

Projekttyp

Svets och montage

Från källa till buteljering

RSM banade väg för vattnet

Fredrik Hinn är automationsingenjör hos VPJ Konsult som fick uppdraget att göra en grundlig översyn av vattenproducenten Aqua Nobels produktionsanläggning i skånska Mörarp. Projektet var omfattande och innebar att man tittade på maskiner och annan utrustning, man gick igenom rörsystem, rutiner och kvalitetssystem. Vattnets väg följdes från källan, genom hela produktionen fram till buteljering.

Det krävdes en hel del svets- och montagearbete – och Fredriks val föll på Rostfria Svetsmontage som hjälpte till på plats under ungefär ett års tid.

”Det var ett jättebra samarbete – mycket bra killar, de var väldigt självgående. De svetsade, byggde vattentankar och hjälpte till med mycket annat”, säger Fredrik.

”Hade jag känt till RSM tidigare hade de varit ett självklart val i mina tidigare projekt. Det är inte lätt att hitta en leverantör som har både kunskap och de resurser som krävs för ett projekt i den här klassen.”

HEAVY METAL EXPERTS

Det är mer komplicerat att arbeta med rostfritt än med vanlig plåt. Rostfritt skadas lätt och har en tendens att vrida sig när det utsätts för värme. Svetsning är en konst. Som vi behärskar.