Kvalitet & miljö

Medvetenhet,
erfarenhet och kunskap

Miljöfokus

Värnar om våra resurser

Hos oss på Rostfria Svetsmontage finns en stor miljömedvetenhet genom hela tillverkningsprocessen och en stark vilja att ta väl vara på våra resurser. Att optimera användningen av våra råvaror är en viktig del i varje produktion, såväl i planeringen som under arbetets gång. Det spillmaterial som ändå uppstår återvinns enligt de regler som gäller inom transport- och miljöområdet. Vid de tillfällen vi anlitar underleverantörer är vi noga med att de delar vårt synsätt – allt för att minimera miljöpåverkan.

Effektivitet

Strävar efter ständig förbättring

Våra många år i branschen har resulterat i stor kunskap och effektivitet. Vi har styrt upp interna system och flöden och formats av ständiga förbättringar. Genuint hantverk går utmärkt att kombinera med moderna system och metoder. Vår långa erfarenhet av arbete med materialhantering, inköp och spårbarhet har lett till att vi undviker materialskador och sammanblandningar av material. Vi har flexibla svets- och montageverkstäder som kan anpassas för olika stora produkter, och jobbar systematiskt med att förbättra såväl arbetsmiljö som hantering och skydd av de produkter vi tillverkar.

Certifiering

Garanterar hög kvalitet

Vi är certifierade enligt ISO 9001:2008, en standard som fokuserar på kundnytta och förbättringsarbete. För oss har certifieringen inneburit ett förbättringsarbete som i sin tur lett till positiv feedback från våra kunder – och vi känner att vi bättre kan möta deras krav och förväntningar.

Vi strävar alltid efter att bli bättre och ge våra kunder ett mervärde. Sedan början av 2014 är vi certifierade enligt den internationella svetsstandarden ISO 3834-2, vilket innebär omfattande kvalitetskrav. Vi har byggt på vårt produktionssystem och ökat granskningen av kvalitetskrav, kvalificering av svetsprocedurer, maskiner och personal, materialhantering och produktkontroll.

HEAVY METAL EXPERTS

Det är mer komplicerat att arbeta med rostfritt än med vanlig plåt. Rostfritt skadas lätt och har en tendens att vrida sig när det utsätts för värme. Svetsning är en konst. Som vi behärskar.